MissTrade

Blog tradera
Oprocentowanie kredytów może być za wysokie

Rzecznik finansowy wystąpił do podmiotów rynku finansowego o wyjaśnienia dotyczące praktyk w zakresie wprowadzania lub podwyższania wysokości minimalnego oprocentowania kredytów lub pożyczek. Poinformowało o tym biuro rzecznika w komunikacie prasowym.

A chodzi o to, że mechanizm tzw. klauzuli minimalnego oprocentowania w umowach lub regulaminach kredytów bądź pożyczek, zawieranych przez podmioty rynku finansowego z kredytobiorcami i pożyczkobiorcami będącymi osobami fizycznymi, nie pozwala na obniżenie oprocentowania kredytu lub pożyczki w związku ze zmianą stopy referencyjnej poniżej ustalonego progu. W efekcie pomimo spadku wysokości stopy referencyjnej WIBOR wysokość raty kredytu nie zmniejsza się poniżej tego minimalnego progu. Rzecznik finansowy ma do tej praktyki zastrzeżenia. Dlatego poprosił o przeanalizowanie materiałów, do których udostępnienia zobowiązał instytucje finansowe. Tak, by ocenić, czy postanowienia dotyczące minimalnego oprocentowania kredytów nie stanowią niedozwolonych klauzul umownych.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

*